Overview of technologies for (re-)use, upgrading and storage of heat
Publications

LESSON: Oil free compressor for ammonia based high temperature heat pumps (in Dutch)

Share

Natte compressie zorgt voor bijna isotherme omstandigheden tijdens compressie, wat resulteert in hogere isentropische rendementen van de compressor. Het voorkomt ook bedrijfscondities in de oververhittingszone van warmtepompwerkmedia. Zulke bedrijfscondities gaan gepaard met grote exergieverliezen en de daarmee verband houdende onaanvaardbaar hoge uitlaattemperaturen die problemen veroorzaken in de compressoren van hoog temperatuur warmtepompen.

In het kader van het “Opwaardering van Laag Temperatuur Rest Warmte Stromen in Scheidingsprocessen met Compressie-Resorptie Warmtepompen” (UH-20-10) project, onlangs afgerond aan de TU Delft, heeft AtlasCopco een prototype olievrije natte compressor geproduceerd. Aan het einde van dit project waren experimenten beschikbaar om de prestaties ervan te bepalen onder hoog temperatuur warmtepompomstandigheden die het potentieel ervan aantoonden.

De gegevens verzameld en gerapporteerd in UH-20-10 hebben alleen betrekking op de omstandigheden bij de inlaat- en uitlaatflenzen van de compressor. Met deze gegevens kan de globale prestatie van het ontwikkelde model worden gevalideerd, maar kunnen de bronnen van verliezen niet worden geïdentificeerd.

Dit project (UH-30-07) heeft tot doel het prototype te wijzigen zodat de variatie van de inwendige druk met het compressievolume experimenteel kan worden bepaald. Deze gegevens zorgen voor een gedetailleerde identificatie van de bronnen van verliezen tijdens het compressieproces. Op deze manier kan het in project UH-20-10 ontwikkelde model in meer detail worden gevalideerd en waar nodig aangepast om de verschillende bronnen van verliezen nauwkeuriger weer te geven. Het op deze manier verbeterde compressormodel wordt vervolgens geïntegreerd in het volledige compressie-resorptiewarmtepompmodel om de prestaties van de warmtepomp bij hoog temperatuur toepassingen te voorspellen.

Parallel hieraan zal een compressie-resorptie warmtepomp op papier worden ontworpen die de lessen die zijn geleerd uit het compressorprototype en de modellering integreert in een volgende generatie commerciële compressor die hiervoor is aangepast en waarin ook de andere componenten van de warmtepomp zijn geïntegreerd. De ontworpen capaciteit van de warmtepomp zal qua grootte vergelijkbaar zijn met het huidige compressorprototype tot ongeveer 250 kW verwarmingsvermogen.

Download your free copy

All of our publications are free to download. Feel free to also subscribe to our newsletter.