COSMOS - Organic solvent nanofiltration membranes on low cost ceramic supports
Publications

Organic solvent nanofiltration membranes on low cost ceramic supports (COSMOS)

Share

Een significant deel van het energiegebruik in de procesindustrie wordt gebruikt voor scheidingen. Membraantechnologie heeft de potentie om de huidige inefficiënte distillatieprocessen te vervangen of aan te vullen en hiermee op het energieverbruik van de industrie te verminderen. Om de implementatie van dergelijke technologieën te bespoedigen is zowel een kostenreductie en verhoging van de kwaliteit en betrouwbaarheid van membranen van belang.

COSMOS ontwikkelt stabiele keramische membranen, die kleine moleculen (molecuulmassa van 200 – 800 gram per mol) kunnen scheiden uit organische oplosmiddelen. Deze keramische membranen hebben het voordeel dat ze stabiel zijn in de meeste organische oplosmiddelen en bestand zijn tegen hoge temperaturen, wat nodig is voor de toepassing binnen met name de petrochemie.

Eindrapport

De belangrijkste resultaten binnen het project zijn:

  • Een kostenreductie van keramische membranen door dragers op grote schaal en geautomatiseerd te produceren (CoorsTek) en het aantal stappen om een geschikt membraan te maken te verlagen
  • Een nieuwe generatie georganiseerde mesoporeuze silica membranen (MSMs) aangebracht op een poreuze dragen door middel van Stöber-solution pore-growth approach
  • Thermisch stabiele membranen gebaseerd op hybdride silica en polyimide aan de binnenkant van keramische dragers met een selectiviteit voor moleculen kleiner dan 330 Dalton (MWCO < 330 Da), klaar voor verdere opschaling
  • PDMS membranen aan de binnenkant van keramische dragers met een selectiviteit voor moleculen met een gewicht van 800 Dalton, klaar voor verdere opschaling
  • Techno-economische evaluatie voor de twee toepassingen:
    • Veelbelovende business case voor de PCA casus bij hoge concentratie factoren
    • Het economische voordeel van de energiebesparingen van de eetbare olie casus is momenteel niet voldoende voor een haalbaar proces
  • Een roadmap naar de toepassing van de keramische membranen, inclusief de volgende stappen in vervolgprojecten en missende partners voor commerciële toepassing

Download your free copy

All of our publications are free to download. Feel free to also subscribe to our newsletter.