plasma conversion
Publications

Plasma Conversions: Project rapport

Share

Plasma conversie heeft het potentieel om een gamechanger te zijn in de chemische industrie voor de productie van ammoniak. Het biedt een ecologisch schoon alternatief proces voor Haber-Bosch zonder kooldioxide-uitstoot bij gebruik van groene stroom.

De duurzame energie van de toekomst is elektriciteit. Voor Nederland zal dit in belangrijke mate komen van zonne-energie en windenergie. De uitdaging voor de chemische industrie is om over te schakelen van fossiel gebaseerde processen naar elektrisch aangedreven processen en daarbij rekening te houden met de fluctuaties in het aanbod. Voor de energieleveranciers betekent dit dat ze methoden moeten ontwikkelen om duurzame energie op te slaan. Voor langdurige (seizoens)opslag lijkt het opslaan van energie in moleculen de enige economisch haalbare optie.

Dit rapport beschrijft de projectresultaten van het project Plasma Conversions, waarin werd gezocht naar een manier om een volledig elektrisch stikstoffixatieproces te ontwikkelen op basis van integratie van plasma-stikstofactivering op een water electrolyser. Deze benadering beantwoordt de belangrijkste uitdaging van elektrochemische stikstoffixatie, de concurrerende reactie op ammoniaksynthese, d.w.z. de productie van waterstof. De plasma-stikstofactivering werd onderzocht als een knop om de selectiviteit af te stemmen.

Download your free copy

All of our publications are free to download. Feel free to also subscribe to our newsletter.