News

Nieuwe regeerakkoord biedt kansen voor versnelde transitie

Share

ISPT-directeur Tjeerd Jongsma verwelkomt het nieuwe regeerakkoord en juicht onder andere de stevige ambitie op het gebied van waterstof toe. “De nieuwe regering neemt hiermee de verantwoordelijkheid voor het aanleggen van een infrastructuur voor groene stroom en groene waterstof en geeft daarmee de industrie de kans om duurzaam te verduurzamen.”

Jongsma: “Nederland heeft alles in zich om koploper te worden op het gebied van duurzaamheid. Daarom zijn we blij dat er ruimte komt voor maatwerk en dat ereen duidelijke keuze wordt gemaakt voor groene industriepolitiek en een circulaire economie. De versnelde transitie – waar we met z’n allen al zo lang over praten – heeft nu eindelijk een kans. De investering in een waterstoffonds zorgt dat we kunnen doorpakken naar écht duurzame oplossingen. En een dure tussenoplossing zoals Carbon Capture Storage (CCS) kan dan zoveel mogelijk vermeden worden.”

Industrie als deel van de oplossing

De grootste opsteker vindt Jongsma dan ook dat er eindelijk aandacht is voor een partnership tussen overheid en industrie. Dankzij de investeringen die het nieuwe regeerakkoord nu toezegt, krijgt de industrie een meer prominente rol in duurzaam verduurzamen. “De industrie wordt niet langer gezien als het probleem, maar als een belangrijk deel van de oplossing.”

Meer informatie

ISPT werkt samen met meer dan 200 bedrijven aan verduurzamingsvraagstukken, o.a. op het gebied van waterstof, warmte en circulariteit.